MÅLSETNING


Digital litteraturutgivelse (podkast) for småbarn med mål om språkutvikling og lyttetrening, fremme samisk fortellertradisjon pluss sang, joik og musikk.


En uformell spørreundersøkelse blant en knippe samiske småbarnsforeldre indikerer at YouTube tar en stadig større plass i samiske barns hverdag, og engelsk er i sterk dominans. Underholdningstilbudet på samisk på internett er nesten helt fraværende og den muntlige samiske fortellertradisjonen er på vei til å bli borte. Det er stor mangel på historier og fortellinger på samisk som er tilpasset småbarn, og det fins nesten ingenting i form av lydbøker og podkaster.


Tanken bak prosjektet "Elle og Májjás univers" er å tilby underholdning på nordsamisk for barn mellom 2 og 6 år, som kombinerer språkstimulering og lyttetrening gjennom enkle fortellinger om to katter som lever et spennende liv og stadig havner i trøbbel. Gjennom kattefigurene Elle og Májjá kan lytterne også bli kjent med andre dyr og fenomener, og lære enkle sanger og joiker. Mål er å implementere det som en naturlig del i fortellertradisjonen, i håp om at spesielt joik blir en naturlig del i barnas hverdag. 


Parallelt utgis podkasten også på norsk med de samme fortellingene, slik at for eksempel barn i tospråklige hjem eller barn som ikke har samisk som hjemmespråk i det hele tatt, men som holder på å lære seg nordsamisk, får muligheten til å høre fortellingene på begge språk for å styrke identitetsfølelsen og gjøre språklæringen lettere.


Andre sentrale målsetninger:


 • språkutvikling

 • lyttetrening

 • fremme samisk fortellertradisjon

 • fremme sang, joik og musikk

 • utvikle et repertoar med dyrejoiker

 • eksperimentere med musikalske toner og rytmer

 • fremme humor og kreativitet

 • trene på å bruke ulike kreative musikalske virkemidler som ressurs


Musikk og joik brukes både som kommunikasjon og spontan formidling. Forskning viser at musikk og andre estetiske fag har store positive effekter på barn og unge. Det bidrar til økt selvtillit, samhold og glede. Musikk sprenger grenser, musikk er språket som alle forstår, det er helende, det gir strukturer og forutsigbarhet, det skaper trygge rammer og det skaper opplevelser.  Musikk er til trøst og til glede og det skaper identitet og tilhørighet. Musikk setter i gang bevegelser i og mellom mennesker som skaper ringvirkninger både individuelt og kollektivt. 


En musikkforsker fra Cambridge Univerity (De Nora 2000) sier «musikken er en forlengelse av oss selv». Når vi hører på musikk blir musikken vi hører til et bilde av hvem vi er og hvilke identitet vi ønsker å fremstå. Barn og unge bruker gjerne musikk for å uttrykke følelser og også å tydeliggjøre sin identitet. Musikken inngår i den enkeltes selvbiografiske livsfortellinger. Musikken hjelper å finne ut hvilke felleskap man ønsker å tilhøre og musikken kan tilby ulike læringsprosesser.


I bunn og grunn: «Det er som med spinat. Hvis barnet ditt ikke vil spise spinat, hjelper det ikke å gi stadig mer spinat. Barnet vil ikke spise mer av den grunn, men hvis du serverer spinaten på en annen måte. Mer kreativt. Kanskje i en pai eller noe annet. Da kan det godt hende at barnet sier «wow, dette var godt» (Bamford).


SPRÅKUTVIKLING

 • Podkast for småbarn (2-6 år) på nordsamisk og norsk. 
 • Parallelle utgivelser
 • Tospråklige barn får mulighet til å høre de samme fortellingene på begge språk


LYTTETRENING

 • Kombinerer språkstimulering og lyttetrening
 • Motpol til YouTube og andre audiovisuelle tilbud
 • Barna lærer å lytte og utvikle egen forestillingsevne


FREMME SAMISK FORTELLERTRADISJON

 • Muntlige fortellinger tilpasset småbarn
 • Fokus på verdier som natur og dyreliv
 • Digital underholdning på eget språk

UTVIKLE REPERTOAR AV DYREJOIKER

 • Joik, sang og musikk i alle episoder. 
 • Barna får lære enkle dyrejoiker 
 • Musikk og joik som kommunikasjon